دانلود آهنگ غلاف از محسن ابراهیم زادهمن یه دل داشتم پا روش گذاشتم چشم از اون چشمای تو بر نمیداشتم

♯♩♪♫♬♮♫♪♩

این دل عاشق بود تو که دیدی این دلم صاف و صادق بود

♯♩♪♫♬♮♫♪♩

من یه دل داشتم پا روش گذاشتم چشم از اون چشمای تو بر ♯♩♪♫♬♮♫♪♩نمیداشتم

♯♩♪♫♬♮♫♪♩

این دل عاشق بود تو که دیدی این دل من صاف و صادق بود

آره دست خوش بستی دست دلو از پشت